Centrum Obsługi Klienta
Greencom.pl
CERTYFIKATY EKOLOGICZNE

Blue Angel, Blaue Engel, Niebieski Anioł

To najstarszy europejski certyfikat dla produktów przyjaznych środowisku. Znak ten jest umieszczony na wyrobach bezpieczniejszych od innych wyrobów tego samego rodzaju, uznanych w danej grupie wyrobów za liderów środowiskowych. Podczas kwalifikowania wyrobów ocenia się: oszczędność surowca, oszczędność zanieczyszczeń, ograniczenie hałasu, eliminację lub ograniczenie ilość odpadów i możliwość ponownego ich użycia.

BIO - produkt ekologiczny

Oznacza produkty pochodzące z kontrolowanej produkcji ekologicznej, certyfikowany zgodnie z normami Unii Europejskiej przez jednostki certyfikacyjne.

Carbon Neutral

Termin ,,Carbon Neutral Produkt – produkt węglowo neutralny” oznacza, że emisja gazów cieplarnianych związana z produkcją danego wyrobu jest kompensowana poprzez kredyty finansujące projekty związane z odnawialną i wolną od emisji energią, jak farmy wiatru, instalacje słoneczne lub rozwiązania mające na celu poprawę wydajności energetycznej.

Eco Garantie

Znak jest zastrzeżonym znakiem towarowym dla środków do prania i środków czystości, które odpowiadają kryteriom belgijskiego instytutu  certyfikującego PROBILA UNITRAB i kontrolowane są corocznie przez belgijski ECOCERT. Produkty z tym znakiem poddawane są kontroli przez niezależne organizacje atestujące.

The EU Flower, Europejska Stokrotka

Jest wielobranżowym oznaczeniem unijnym. Oznaczenie europejskie ma najszerszy zasięg geograficzny ze wszystkich ekoznaków. Można je uzyskać w każdym z krajów członkowskich UE. O przyznanie europejskiego ekoznaku mogą wystąpić: producent, importer, usługodawca i dystrybutor produktu na dowolnym rynku europejskim. Wszystkie wyroby posiadające “Stokrotkę” zostały sprawdzone przez niezależne jednostki w zakresie spełnienia rygorystycznych kryteriów ekologicznych i użytkowych.

Fair Trade - Sprawiedliwy Handel

Sprawiedliwy Handel jest to partnerstwo w handlu, opierające się na dialogu, przejrzystości i szacunku, które dąży do większej równości w handlu międzynarodowym. Przyczynia się do zrównoważonego rozwoju przez oferowanie lepszych warunków handlowych dla zmarginalizowanych producentów i pracowników, szczególnie na Południu. Organizacje Sprawiedliwego Handlu (wspierane przez konsumentów), aktywnie angażują się we wspieranie producentów, podnoszenie świadomości i kampanie na rzecz zmian zasad i praktyki konwencjonalnego handlu międzynarodowego. Znak Fairtrade jest oficjalnie zarejestrowanym w Unii Europejskiej znakiem handlowym.

Fair Wear Foundation

Fair Wear Foundation (FWF) to inicjatywa wielostronna, do której przystępują firmy pragnące poprawiać warunki pracy w fabrykach, w których szyta jest odzież. Zapoczątkowana została w Holandii z inicjatywy Clean Clothes Campaing. Członkami FWF są firmy, fabryki, organizacje pozarządowe, stowarzyszenia branżowe i związki zawodowe.

FSC - Certyfikat Rady Dobrej Gospodarki Leśnej

 

FSC to skrót od angielskiej nazwy organizacji Forest Stewardship Council Asociación Civil. Jej celem działalności popularyzacja sposobu prowadzenia gospodarki leśnej, która na zasadach równorzędnych uwzględnia aspekty ekonomiczne, społeczne i przyrodnicze lasów i  leśnictwa na całym świecie. Znak ten jest gwarancją, że drewno nie pochodzi z miejsc, gdzie prowadzona jest rabunkowa gospodarka leśna. Etykieta z logo FSC gwarantuje, że produkt został wytworzony z surowców, które pozyskano z certyfikowanych obszarów leśnych zarządzanych zgodnie z normami FSC, lub które spełniają kryteria kontroli pochodzenia produktu FSC. Produkty ze znakiem FSC wspierają leśnictwo odpowiedzialne społecznie i przyrodniczo.

Green Seal

Green Seal jest prywatnym programem ekoznakowania, działającym tylko na terenie USA. Green Seal tworzy środowiskowe normy dla kategorii produktów takich, jak: papier, farby. Te normy dotyczą charakterystyk produktów (np. wydajności energii) i wskazują na odpowiednie działania (np. sposób wywabiania farby drukarskiej i proces bielenia, który może być stosowany w recyklingu papieru).

Nordic Swan, Nordycki Łabędź

Nordycka Etykieta Ekologiczna Nornic Swan jest najbardziej znanym oznaczeniem ekologicznym w Norwegii, Szwecji, Danii, Finlandii i Islandii. Mogą go uzyskać producenci, importerzy oraz sprzedawcy produktu który spełnia określone kryteria ekologiczne identyczne we wszystkich wymienionych krajach. Kryteria te odnoszą się zarówno do samego produktu jak i do całego procesu jego produkcji.

Oeko-Tex Standard

Od 1992 roku Oeko-Tex Standard 100 jest wiodącym w świecie znakiem bezpieczeństwa wyrobów włókienniczych. Produkty, którym przyznano ten znak, są wolne od substancji szkodliwych w stężeniach mających negatywny wpływ na stan zdrowia człowieka m.in. pestycydów, chlorofenoli, formaldehydu, barwników alergizujących, zabronionych barwników azowych i ekstrahowalnych metali ciężkich.

OK Compost

Oznacza, że dany produkt lub opakowanie ulegnie biodegradacji, zarówno w miejskiej kompostowni, jak i przydomowym ogródku.

PEFC

Znak PEFC został wprowadzony przez organizację pozarządową utworzoną w celu wspierania zasad zrównoważonej gospodarki leśnej (the Programme for Endorsement of Forest Certification). Pełni ona funkcję międzynarodowej organizacji parasolowej, której celem jest ocena i wzajemne uznawanie krajowych systemów certyfikacji leśnej. Etykieta z logo PEFC świadczy o tym, że produkt został wytworzony z surowców drewnopochodnych, które pozyskano z certyfikowanych obszarów leśnych zgodnie z jednym z systemów certyfikacji, wspieranych przez PEFC, lub które spełniają kryteria kontroli pochodzenia produktu PEFC.  

Recycled

Termin ,,Recycled – z recyklingu” oznacza, że do produkcji wyrobu wykorzystano włókna wtórne.

Windpower

Znak ten oznacza, że produkt został wyprodukowany przy użyciu energii elektrycznej wytwarzanej w elektrowniach wiatrowych.

100% energia verde

Symbol ten oznacza, że produkt został wytworzony przy użyciu energii elektrycznej pochodzącej wyłącznie ze źródeł odnawialnych.

CENTRUM OBSŁUGI KLIENTA

HIT SKLEPU
 • Damska koszulka bambusowa chłodząca na lato
  Pokaż szczegóły
 • Torba konferencyjna
  Pokaż szczegóły
 • Ładowarka samochodowa
  Pokaż szczegóły
 • Długopis korkowy
  Pokaż szczegóły
 • Ekologiczny lunch box
  Pokaż szczegóły
TRANSPORT


NASI PARTNERZY: